Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 46
wtorek, 01 październik 2013 00:00

Wiem dlaczego wybieram

Napisała 
Logo projektu Wiem dlaczego wybieram Logo projektu Wiem dlaczego wybieram

Wiem, dlaczego wybieram w gminie Dębica to pilotażowy program, który ma na celu promocję frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w innych wyborach powszechnych. Polacy dotychczas tylko dwa razy brali udział w wyborach do Europarlamentu, za każdym razem frekwencja w naszym kraju była wyjątkowo niska. Celem projektu wspieranie postaw obywatelskich zwiększenie wiedzy oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań partycypacyjnych.

Projekt „Wiem dlaczego wybieram” będzie realizowany w województwie podkarpackim. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum. Efektem projektu będzie zdobycie przez uczniów wiedzy dotyczącej działalności i kompetencji Parlamentu Europejskiego. Zrealizują oni również 4-6 mini-projektów pro frekwencyjnych na terenie gminy kierowanych do wszystkich mieszkańców. Projekt będzie miał charakter pilotażowy. Jeśli odniesie sukces, organizator podejmie starania o kontynuowanie go w innych gminach. Projekt będzie realizowany niecały rok przed wyborami, będzie więc forpocztą lokalnej promocji oraz wsparciem poprzedzającym ogólnopolskie kampanie. Kształt i przebieg projektu był konsultowany z Partnerami: merytoryczne wartości edukacyjne związane z Parlamentaryzmem Europejskim z Fundacją Civis Polonus. „Wiem, dlaczego wybieram” rozpocznie się na początku roku szkolnego 2013/2014.
Przebieg projektu
I Etap
W 2. połowie października gimnazjaliści wezmą udział w warsztatach. Każdy warsztat będzie prowadzony przez parę trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą. Warsztaty odbędą się w salach szkolnych. Program warsztatów będzie skupiał się na wartościach integracyjnych i edukacyjnych. Będą one służyły przekazaniu wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej, parlamentaryzmu, uprawnień PE. Harmonogram warsztatu będzie wyglądał następująco:
1 godzina lekcyjna – wprowadzenie i aktywności integrujące grupę, rozdanie i wypełnienie ankiet badających wiedzę i opinie uczniów
2-5 godzina lekcyjna – projekt „Rozegraj Unię” według scenariusza Fundacji Civis Polonus (partnera projektu)
6 godzina lekcyjna – podsumowanie warsztatów, wymiana kontaktów: wyciągnięcie wniosków, rozwinięcie i omówienie problematyki spotkania Przebieg pierwszego etapu projektu będzie konsultowany z Partnerem - Fundacją Civis Polonus. Warsztaty poprzedzi rozdanie ankiet badających wiedzę i opinie uczniów na temat udziału w wyborach i roli PE.
II Etap
Drugi etap projektu będzie miał charakter eksternistyczny. Trenerzy otwierając platformę www.wiemwybieram.pl zaproszą uczestników do rejestracji. Zapowiedzą również trzeci etap – warsztaty animacyjne, które przygotują uczniów do samodzielnej realizacji projektów promujących frekwencję w gminie. Drugi etap będzie odbywał się zdalnie, uczestnicy, podzieleni na grupy/klasy, będą mieli czas na przyswojenie informacji, refleksję nad poruszanymi problemami i wstępne generowanie pomysłów. Trenerzy będą uczestniczyć w dyskusjach, moderować odpowiednie wątki forum. W przypadku braku aktywności uczniów, będą kontaktować się z nauczycielami odpowiedzialnymi za projekt w każdej klasie oraz z uczniami (telefonicznie lub mailowo), aby zmotywować uczniów do aktywności na forum, do generowania pomysłów i zadawania pytań. Na platformie www.wiemwybieram.pl znajdą się:
1. informacje o projekcie;
2. informacje o organizatorze i partnerach;
3. kontakty do trenerów;
4. forum dyskusyjne, z jednym wątkiem dla każdej klasy/grupy;
III Etap
Trzeci etap „Wiem dlaczego wybieram” odbędzie się w listopadzie 2013 roku. Będzie to kolejne spotkanie warsztatowe w tych samych grupach z tymi samymi trenerami. Podkreśli to ciągłość projektu i pozwoli zbudować głębszą relację i wzajemne zaufanie. Warsztaty projektowe będą służyły wypracowaniu przez uczniów pomysłu oraz zaplanowaniu projektu skierowanego do mieszkańców gminy. Projekty będą dotyczyły promocji frekwencji w wyborach do PE oraz we wszystkich wyborach: samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz lokalnych referendach w przyszłości. Zastanowią się jak trafić do mieszkańców gminy, jakie wartości przekazywać i w jaki sposób. Organizatorzy wesprą każdą grupę, pomagając przygotować materiały, udzielając porad i wskazówek. Po warsztatach pozostaną również do dyspozycji każdej grupy dzięki kontaktowi przez platformę, nauczyciel odpowiedzialny za daną grupę będzie czuwał nad tym, aby środki finansowe przeznaczone na realizacje poszczególnych mini-projektów były rozdysponowane racjonalnie i odpowiedzialnie. Nad końcową realizacją wszystkich projektów będą czuwać trenerzy i nauczyciele.
IV Etap
Zostanie również przeprowadzone badanie w formie ankiety dla gimnazjalistów, którzy wezmą udział w projekcie (ankiety rozda i zbierze trener). Ankieta będzie analogiczna wobec tej, którą uczniowie wypełnią na pocz. I ETAPU. Wyniki ankiet posłużą przy planowaniu kolejnych działań, pozwolą zbadać skutki projektu i ocenić zmiany postaw uczniów. Dodatkowo, podczas jednego dnia, w którym będzie realizowany mini-projekt, socjolog reprezentujący Fundację przeprowadzi badanie jakościowe (wywiad) wśród 10-12 mieszkańców pytając ich o opinie dotyczące mini-projektów i wyborów do PE. Na podstawie wywiadów, wyników ankiet oraz obserwacji zostanie opracowany raport dotyczący projektu oraz nastawienia mieszkańców do tego typu inicjatyw. Na podstawie przebiegu projektu oraz raportu Fundacja Innowatorium oraz Fundacja Civis Polonus podejmą decyzję o staraniach o kontynuację projektu w innych gminach woj. podkarpackiego.

loga organizatorów

Anna Niemira - Jurek

Absolwentka szacownego Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, związana z działalnością NGO od 2008 roku, najpierw w stowarzyszeniach studenckich i kołach naukowych, potem w różnych organizacjach pozarządowych (i takich z pogranicza I i III oraz II i III sektora). Z powodzeniem łączy aktywność zawodową z pracą projektową, animacyjną, trenerską i działaniami freelancerskimi. Jest niekwestionowanym mistrzem placka po węgiersku oraz projektów typu „Pizza dla 30 osób”.

Partnerzy

 

Mazowia

Fundacja Szansa Dzieciom

Logo Obserwatorium

 

 

Lubią nas:

Centrum Kreatywności Targowa "Otwarte w Soboty" - 02.09

Sieciowanie, wymiana dobrych praktyk i kontaktów, sztuka i zabawa. Tego możesz się spodziewać 2 września w Centrum Kreatywności Targowa 56. O godzinie 13 rusza spotkanie dla kreatywnych, które skupiać się będzie na 2 obszarach: skutecznej promocji artystów i rzemieślników oraz wymianie doświadczeń i

Nowa gra planszowa - Invest In...

Od początku roku trwały intensywne prace nad grą planszową, którą realizowaliśmy na zamówienie Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gra będzie wspierać szkolenia Samorządów pod kątem wdrażania Standardów Obsługi Inwestora. Oto kilka zdjęć gotowego pudła.

Jak tu zdobyć media w pełni zgodnie z prawem, z odpowiednią licencją i do tego darmowe?

Sposobów jest wiele, ale http://search.creativecommons.org/ zdecydowanie może ułatwić poszukiwania. Oczywiście, zawsze na stronie docelowej należy się upewnić na jakiej licencji udostępniana jest treść.

Menu