Wydrukuj tę stronę
czwartek, 13 grudzień 2018 17:44

Sprawozdanie z warsztatów w Jednorożcu oczami młodych! Wyróżniony

Napisał 
plansza coopaxle ułożona na stole plansza coopaxle ułożona na stole innowatorium

Ostatnio zrealizowaliśmy warsztaty i debatę w miejscowości Jednorożec. Tak, dobrze czytacie. Jest takie miejsce na mapie. Serdecznie polecamy odwiedzić jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Poniżej uczestniczka Wiktoria Dębek opisze nam jak całość wyglądała z jej perspektywy :)

W dniach 3 i 4 grudnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Jednorożcu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju ,,Innowatorium”. Animatorami w tym wydarzeniu byli: pan Artur Wywigacz oraz pani Katarzyna Strzelecka. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki programowi ,,Erasmus+’’. To program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych. Celem fundacji jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów liceów i techników.

W bieżącym roku szkolnym w jednorożeckim liceum młodzież klasy pierwszej wzięła udział w warsztatach. Animatorzy rozpoczęli zajęcia od zapoznania uczniów z programem, a także zaproponowali zabawę integracyjną, aby lepiej poznać uczniów. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy, każda z nich miała przystąpić do pracy w dwóch salach lekcyjnych. Młodzież została zapoznana z zasadami gry symulacyjnej. Gra ,,Invest In’’ została stworzona, jako narzędzie edukacyjne służące podnoszeniu kompetencji osób zaangażowanych w lokalne strategie rozwoju gmin w obszarach dotyczących polityki społecznej i gospodarczej oraz współpracy różnych podmiotów przy inicjowaniu inwestycji przyczyniających się do poprawy warunków życia społeczności lokalnych.Grupa warsztatowa przy grze

Uczniowie wcielili się w role samorządowców i inwestorów, dzięki czemu mogli poznać jak działa gmina i od jakich czynników zależy kształtowanie miejsca, w którym żyją. Kolejnym etapem warsztatów podsumowującym treści dydaktyczne gry była dyskusja, co można zrobić dla gminy i co powinno się wdrożyć, aby życie w niej było lepsze i bardziej przyjazne. Padało wiele wspaniałych pomysłów, pokazujących, że młodzież w Jednorożcu zna potrzeby nie tylko swoje, ale także pozostałych mieszkańców gminy.Kasia Strzelecka trzyma licznik do gry

Drugi dzień dostarczył uczniom wielu emocji, rozpoczęli go od rzetelnego przygotowania się do spotkania z wójtem Gminy Jednorożec - Krzysztofem Iwulskim oraz sekretarzem gminy- Wojciechem Łukaszewskim. Zespół uczniowski został ponownie z podzielony, tym razem na 5 grup, pod okiem liderów: Bartłomieja Bartosiewicza, Wiktorii Dębek, Kacpra Budnego, Martyny Świder oraz Julii Obrębskiej.Debata w Jednorożcu

Podczas spotkania z przedstawicielami gminy, każda z grup przedstawiała pomysły dotyczące podniesienia jakości życia w gminie. Uczniowie przede wszystkim poruszali kwestię utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, która dałaby im głos w organizowaniu życiu ich małej ojczyzny, a także zbieraliby informacje o potrzebach pozostałych mieszkańców Jednorożca. Dzięki działalności młodzieży możliwe byłoby przybliżenie potrzeb i problemów mieszkańców, a także zwiększyłoby skuteczność działań prowadzonych przez władze gminy na rzecz młodych ludzi. Jednakże nie był to jedyny pomysł młodzieży. Przedstawione zostały również pomysły utworzenia miejsca, w którym mogłyby odbywać się różnego rodzaju warsztaty, małe koncerty lub przedstawienia i wiele innych przedsięwzięć. Młodzi mieszkańcy gminy chcieliby położyć większy nacisk na kulturę oraz edukację pozaszkolną. Dostrzeżono potrzebę zorganizowania transportu publicznego do małych miejscowości, aby ułatwić poruszanie się osobom starszym lub osobom, które nie mają możliwości dostania się do centrum gminy w celu załatwienia wielu spraw. Młodzież naszego liceum chciałaby także wziąć pod uwagę kwestię osób niepełnosprawnych.

Zdaniem Uczestników spotkania, jest potrzeba powstania ośrodka rehabilitacyjnego z gabinetami lekarzy: logopedy, pedagoga oraz fizjoterapeuty oraz zajęć hipoterapii, które niestety zostały w naszej gminie zlikwidowane. Uczniowie zaznaczyli, że bardzo dobrym pomysłem byłoby stworzenie grupy wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych oraz możliwość skorzystania z terapii psychologicznej. Środki na te cele pozyskiwane byłyby z projektów wspierających nowe inicjatywy. Ponadto Uczniowie zadeklarowali pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych w przedszkolach na temat różnych niepełnosprawności oraz oswajania z ,,innością’’osób obciążonych chorobą, kalectwem i różnego rodzaju deficytami rozwojowymi.

Uczniowie klasy pierwszej liceum ocenili zajęcia bardzo wysoko - warsztaty pomogły uświadomić młodzieży możliwość wpływania na jakość życia w małej ojczyźnie ale także odpowiedzialność wynikającą z uczestnictwa w życiu społecznym. Ważnym rezultatem spotkań było nawiązanie kontaktu z władzami gminy. Zaproszeni goście nie tylko wysłuchali z uwagą informacji dotyczących potrzeb i pomysłów młodzieży, ale także proponowali konkretne działania, które pozwolą zainteresowanym uczniom te pomysły wcielać w życie. Spotkaniu towarzyszyła świetna atmosfera. Zarówno Pan Wójt, jak i młodzież wyrazili nadzieję, że przynajmniej niektóre z omówionych pomysłów uda się zrealizować przy zaangażowaniu gminy, uczniów i aktywnych mieszkańców.

Zdjęcie wszystkich zamieszanych  :)

Ostatnim elementem projektu będzie dwudniowa konferencja dla uczniów i nauczycieli w Warszawie pod koniec czerwca 2019 roku. Wezmą w niej udział przedstawiciele szkół objętych programem z całej Polski. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu, będziemy mogli już zaprezentować realne korzyści dla naszej gminy wynikające z dobrych relacji między władzą lokalną i młodzieżą, jakie udało się nawiązać podczas warsztatów.

Młodzież LO w Jednorożcu dziękuje Fundacji Innowatorium za przeprowadzenie warsztatów, Panom Wójtowi i Sekretarzowi gminy za otwartość i chęć podzielenia się swoim doświadczeniem, dyrekcji i nauczycielom szkoły za otwartość i pomoc w organizacji zajęć a sobie za zaangażowanie i wypracowanie pomysłów na wartościowe przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy warunków życia w Jednorożcu. 

Teodor Sobczak

 Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w branży szkoleniowej. W jego bogatym dorobku znajduje się kilkadziesiąt gier edukacyjnych różnego rodzaju. Tworzył gry planszowe, przeglądarkowe (technologia flash), edukacyjne gry miejskie oraz szkoleniowe gry interaktywne. Wykłada i prowadzi warsztaty w Warszawskiej Szkole Reklamy.