czwartek, 27 wrzesień 2012 09:53

Jesień pełna warsztatów!

Napisał 
Forum Młodzieży 2012 Forum Młodzieży 2012 © Forum Młodzieży

Będzie się działo. Członków Innowatorium będzie można zobaczyć na wielu konferencjach tej jesieni. Jutro odbywać się będzie seminarium pt. "Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin", na którym spotkać możecie Marcina Mitznera i Alka Sierżęgę. Obiecali nie pobierać dodatkowych opłat z wspólne zdjęcia i autografy ;-) Również jutro będziemy mieli okazję prowadzić warsztaty podczas finału Forum Młodzieży. Zaprezentujemy jedną z naszych gier edukacyjnych - warcaby negocjacyjne oraz będziemy facylitować poczynaniami grupy Wiedza w Praktyce. Forum ma szansę na dobre zagościć w krajobrazie imprez edukacyjnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie przyjść do Pałacu Kultury i Nauki i wziąć udział w naszych warsztatach, to zapraszamy 7 października w Sali Kolumnowej w Sejmie odbędzie się konferencja E-Edukacja 2012, organizowana przez Fundację Interklasa. W czasie tego wydarzenia poprowadzimy kolejne dwa warsztaty - na jednym pokażemy nową grę symulacyjną, a na drugim kieszonkową grę miejską do wykorzystania przez nauczycieli na terenie szkoły. Wszystkie warsztaty są darmowe i na wszystkie warsztaty serdecznie zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i edukatorów.

Warsztaty Innowacyjnych Gier Symulacyjnych

Warsztat podzielony będzie na dwie niezależne części. Podczas warsztatów pokażemy czym są gry symulacyjne oraz jak wykorzystywać tego rodzaju narzędzia w procesie nauczania. Każdy warsztat będzie podzielony na dwie części - krótszą teoretyczną i dłuższą praktyczną. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w jednej z dwóch negocjacyjnych gier symulacyjnych, której celem jest podnoszenie kompetencji komunikacyjnych uczestników oraz ich integracja z elementami treningu kreatywnego myślenia. Gry dotyczyć będą problemów z jakimi spotkać się mogą młodzi ludzie: rozwiązywanie konfliktów w grupie, wyrażanie uczuć, nieuleganie wpływom rówieśniczym.

 Warsztaty Szkolnych Gier Miejskich

Uczestników zaprosimy do wzięcia udziału w nowym doświadczeniu edukacyjnym. Gra miejska, która zaprezentujemy, pokaże jak można zastosować tego rodzaju narzędzie w codziennej, szkolnej pracy z uczniami. Gry mogą być odpowiedzią na potrzebę realizacji obligatoryjnych projektów w gimnazjach, zastąpić tradycyjne otrzęsiny, zielone szkoły i inne zwyczajowe wydarzenia życia szkolnego. Gry przestrzenne to narzędzie nie tylko bardzo atrakcyjne i wciągające dla młodzieży, ale także projekt tani w realizacji i dający bardzo duże możliwości edukacyjne czy integracyjne.

Czym jest Forum Młodzieży?

Forum młodzieży to ogólnopolski dialog młodych, którego celem jest wypracowanie  postulatów  i ich zaprezentowanie podczas uroczystej gali w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Tematem tegorocznej edycji jest edukacja i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak się uczyć?” Polska Fundacja Sportu  i Kultury, Liceum im. Mikołaja Kopernika, Liceum im. Prusa zapraszają do uczestnictwa w debacie młodzież z wybranych szkół z dziesięciu województw Polski. Młodzież ze szkół organizatorów (2×12 uczniów) oraz zaproszeni uczestnicy (12 uczniów z 10 województw) w sześciu grupach projektowych podejmą debatę nad danym tematem dotyczącym edukacji.

Forum Młodzieży to część cyklicznego wydarzenia, długofalowego projektu edukacyjnego „Międzynarodowe Forum Dzieci i Młodzieży.” Tegoroczna edycja projektu obejmuje stworzenie wirtualnego forum wymiany myśli i spotkanie młodych. Ponad stu uczestników reprezentując różne środowiska i regiony kraju spotka się, by głośno obradować o sprawach, które ich dotyczą. Dialog ma integrować ogólnopolską społeczność młodych- wokół wspólnej kwestii- debacie o szkole, która wspiera.

Celem projektu jest podkreślenie głosu młodzieży w kształtowaniu systemu edukacyjnego i wspólne opracowanie postulatów dla edukacji. Grupy młodzieży podejmą dialog wirtualny w grupach mailingowych i na forum na stronie www.forummlodziezy.pl.  27 września  w Liceum im. Kopernika będą obradować. Podczas obrad stosowane będą metody aktywizujące i interaktywne, stymulujące dyskusje w grupach. 28 września w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki zaprezentują wypracowane postulaty przed publicznością i złożą na ręce decydentów, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki młodzieżowej. Po spotkaniu kontynuowane będzie wirtualne forum.

Podjęcie refleksji nad edukacją służy rozbudzeniu inicjatywy i kreatywności młodych ludzi  w  tworzeniu konstruktywnych rozwiązań. Dzięki dużemu zasięgowi Forum Młodzieży będzie inspiracją do podjęcia społecznej debaty nad edukacją i zaangażowaniem młodzieży w życie społeczne. Pragniemy wspierać rozwój dynamicznie działających młodych ludzi dając im w zamian niepowtarzalną szansę zdobycia cennych doświadczeń  życiowych i zawodowych.  W trakcie Forum młodzież będzie miała możliwość uczenia się  prowadzenia dialogu  i prezentowania efektów pracy zespołowej. Podczas pracy w różnorodnych grupach młodzież będzie miała okazję nabywać doświadczenie i rozwijać swoje kompetencje: kreatywność, formułowanie stanowiska, prowadzenie debaty, umiejętność współpracy. Praca w grupach   i dyskusje służą opracowaniu przez młodzież postulatów, a jednocześnie integracji, poznania, uczenia się od siebie nawzajem, poszukiwania wspólnych wartości, uczenia się otwartości i tolerancji. Chcemy pokazać młodzieży, że samodzielnie są w stanie na jednodniowych warsztatach przygotować dokument i przekazać go na ręce reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za edukację i politykę młodzieżową.

Pragniemy, aby społeczeństwo miało obywatelski wymiar, w którym ludzie są aktywnymi uczestnikami życia społecznego i świadomymi obywatelami Europy.

Więcej informacji na stronie Forum Młodzieży.

Teodor Sobczak

 Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w branży szkoleniowej. W jego bogatym dorobku znajduje się kilkadziesiąt gier edukacyjnych różnego rodzaju. Tworzył gry planszowe, przeglądarkowe (technologia flash), edukacyjne gry miejskie oraz szkoleniowe gry interaktywne. Wykłada i prowadzi warsztaty w Warszawskiej Szkole Reklamy. 

Partnerzy

 

Mazowia

Fundacja Szansa Dzieciom

Logo Obserwatorium

 

 

Lubią nas:

Centrum Kreatywności Targowa "Otwarte w Soboty" - 02.09

Sieciowanie, wymiana dobrych praktyk i kontaktów, sztuka i zabawa. Tego możesz się spodziewać 2 września w Centrum Kreatywności Targowa 56. O godzinie 13 rusza spotkanie dla kreatywnych, które skupiać się będzie na 2 obszarach: skutecznej promocji artystów i rzemieślników oraz wymianie doświadczeń i

Nowa gra planszowa - Invest In...

Od początku roku trwały intensywne prace nad grą planszową, którą realizowaliśmy na zamówienie Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gra będzie wspierać szkolenia Samorządów pod kątem wdrażania Standardów Obsługi Inwestora. Oto kilka zdjęć gotowego pudła.

Jak tu zdobyć media w pełni zgodnie z prawem, z odpowiednią licencją i do tego darmowe?

Sposobów jest wiele, ale http://search.creativecommons.org/ zdecydowanie może ułatwić poszukiwania. Oczywiście, zawsze na stronie docelowej należy się upewnić na jakiej licencji udostępniana jest treść.

Menu