Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 30 styczeń 2012 20:55

Śpi - kto spać może po drodze, trudnej jak lekcja historii.

Napisał 
Aleksander Sochaczewski "Pożegnanie z Europą", 1894 Aleksander Sochaczewski "Pożegnanie z Europą", 1894 fot. Wikipedia

W Klubie Trójki 27 stycznia 2012 r. odbyła się audycja pt. "Los cywila, czyli życie z dnia na dzień". I choć całość dotyczyła Powstania styczniowego, a przede wszystkim książki filologa Mariana Płacheckiego "Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880)" - samoistnie narzuciła się nam analogia z realizowanym przez Innowatorium projektem "Dzienniki z Powstania Listopadowego".

Filolog i jak sam podkreśla - niezawodowy historyk Marian Płachecki przybliża czytelnikom i słuchaczom prawdziwy obraz powstania - pełen wzajemnych nieufności, rozmaitych gier, donosów, silnych antagonizmów między chłopami, żydami, a powstańcami. Odbrązawia białą legendę powstania, wyraźnie zaznacza, iż "do lasów" nie szli marzyciele, tylko ludzie, którzy jak najbardziej liczyli się z rzeczywistością. Przytacza anegdotę, wg której pewien urzędnik aby dołączyć do partyzantów - bierze urlop, gdy ten się kończy - wraca do swej pracy w carskim urzędzie. Jednocześnie nie demonizuje, nie ulega czarnej legendzie - stara się przedstawić historię oczami - cywili. A jak gdyby tego było mało - uderza także w pozytywistyczną historię literatury. Audycji można posłuchać tu.
Audycje takie jak ta napawają otuchą i mobilizują do dalszej pracy nad Dziennikami Powstania, których przecież głównym założeniem jest ukazanie różnorodności postaw, wpływu mediów, procesów jakie zachodziły w społeczeństwie polskim podczas wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. i przekazanie całej tej wiedzy młodemu pokoleniu. Tak aby lekcje historii nie zaczynały się od "suchych" dat, wkutych wydarzeń i nudnych wstępów.

Jarosław Głasek

wiceprezes

Z zawodu historyk, web desingner, grafik, nadto freelancer i twórca gier. W Innowatorium odpowiedzialny za projekty, wnioski, treść merytoryczną, grafikę, serwis i kawę.